Featured Image

Koń jaki jest każdy widzi

Pochodzący z greckiego wyraz „hipoterapia” określa rodzaj terapii będący jednym z elementów rehabilitacji leczniczej zaleconej przez lekarza