Featured Image

ChodźMY z Fregatą szlakiem Gryfa Pomorskiego

Gdy myślimy o dziejach polskiego zrywu wojskowego w czasach II wojny swiatowej przywołujemy najczesciej dzieje Kampani Wrześniowej, Powstania Warszawskiego, Polskiej Armii na Zachodzie, Kościuszkowców, Armii Krajowej, NSZ, późniejszego powstania antykomunistycznego i innych szeroko opisanych i raczej dobrze znanych wydarzeń, zjawisk i ludzi. Tymczasem historia kaszubskiej Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski jest nieco w cieniu. Pamiętają… Read more »