Featured Image

Projektowanie 3D

Nie na wszystkich zajęciach będziemy używać komputera – nasza wyobraźnia wykracza daleko poza jego ramy!