Featured Image

Koń jaki jest każdy widzi

Pochodzący z greckiego wyraz “hipoterapia” określa rodzaj terapii będący jednym z elementów rehabilitacji leczniczej zaleconej przez lekarza