Featured Image

M jak mundurek

Mundurek szkolny uczennicy „Fregaty” został tak zaprojektowany, aby uczennica czuła się dumna z faktu bycia uczennicą

Featured Image

Internet w szkole

O odpowiedzialnym używaniu technologii informacyjnych i szkolnych zasadach korzystania z Internetu.