Odpowiedzialne używanie technologii informacyjnych

Na terenie całej szkoły dostępne jest połączenie z Internetem. Obecnie uczennice mogą korzystać z Internetu szkolnego tylko podczas lekcji informatyki.
Jesteśmy świadomi, że w Internecie uczennice mogą uzyskać dostęp do różnych treści, wierzymy jednak, że dostęp do Internetu przyniesie uczennicom korzyści (np. znalezienie nowych źródeł informacji, możliwość nawiązania współpracy z innymi szkołami i organizacjami).

internet
W czasie lekcji nauczycielka zapewnia odpowiednie dla uczennic materiały, poza szkołą powinni nad tym czuwać Rodzice.

W szkolnej sieci, na komputerach mogą być wykorzystywane tylko programy przeznaczone do użytku szkolnego; uczennice nie mogą na nich instalować własnego oprogramowania.
Szkolne zasady odpowiedzialnego korzystania z Internetu

Nauczycielki i inne osoby pracujące w szkole są zobowiązane do dawania przykładu odpowiedzialnego korzystania z Internetu.

Uczennice:

  • Korzystają z technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz urządzeń elektronicznych tylko do celów szkolnych.
  • Nie instalują i nie pobierają materiałów na szkolny sprzęt.
  • Szanują prawa autorskie i własności intelektualnej.
  • Szanują zasady używania sprzętu przedstawione na lekcji informatyki.
  • Są odpowiedzialne za wysłane przez siebie e-maile oraz nawiązane kontakty.
  • Odpowiadają za swoje zachowania podczas korzystania z Internetu – zarówno jeśli chodzi o dostęp do źródeł, jak i język.
  • Nie ujawniają żadnych danych osobowych (nazwiska, numeru telefonu, adresu itp.).
  • Są odpowiedzialne za nienarażanie na zniesławienie zarówno w szkole, jak i poza nią samej instytucji, nauczycielek, koleżanek oraz pozostałych osób pracujących w szkole.

Napisany przez SKWER