Featured Image

Ślimaki, ZOMO i kolorowe katalogi…

O latach ’80, stanie wojennym i Solidarności napisano wiele, ale najciekawsze są zawsze żywe relacje świadków tamtych czasów, zwłaszcza znajomych! Wywiad Malwiny z VI m z jej własnymi rodzicami to jedna z ciekawszych prac, w ramach projektu interdyscyplinarnego na temat lat ’80 właśnie

Featured Image

Chłopaki do piór!

W Szkole dla Chłopców od niedawna mamy możliwość chodzenia na warsztaty dziennikarskie, które…