Bratek to bohater bajek oraz programu edukacyjno – terapeutycznego Ortograffiti z Bratkiem. Jest po prostu przyjacielem dzieci. Poprzez bajki terapeutyczne wspiera je w rozumieniu różnorodnych sytuacji społecznych i stanów emocjonalnych. Zawsze ma z nimi pozytywne relacje, pomaga w pokonywaniu trudności. Każdy znajdzie w tej postaci cechy kogoś bliskiego, komu może zaufać i powierzyć swoje sprawy – te trudne, i te radosne.

Bratek
Klub Przyjaciół Bratka będzie miejscem spotkań z bohaterem, z którym przeżyjemy niezwykłe przygody.

Czytanie, pisanie, liczenie stanie się zabawą i miło spędzonym czasem. Bratek bardzo lubi słuchać, gdy dzieci mu czytają. Chętnie też wysłuchuje opowieści, przygód, radości i smutków. Pomaga w nauce oraz w trudnych sytuacjach. Można się do niego przytulić, opowiedzieć o swoich radościach i kłopotach. Nasz bohater przyjaźni się nie tylko z członkami Klubu. W każdej wolnej chwili zaprasza wszystkie dzieci, które chcą poczytać książki, odpocząć, podzielić się przeżyciami, pograć w gry.
Program Ortograffiti z Bratkiem ma na celu nie tylko rozwijanie i doskonalenie nauki czytania i pisania, ale także m.in.:
• usprawnianie funkcji percepcyjno– motorycznych;
• kształtowanie wrażliwości i świadomości fonologicznej;
• kształtowanie świadomości ortograficznej na podstawie zabaw i gier ortograficznych;
• rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego oraz twórczego myślenia i wyobraźni;
• kształtowanie umiejętności pracy z tekstem;
Bazowanie na mocnych stronach dziecka jest naszym głównym zadaniem.

Chcemy aby dzieci czuły radość z osiąganych sukcesów, aby wykorzystały swój potencjał oraz pokonywały trudności bazując na swoich mocnych stronach i talentach.

Zajęcia z Bratkiem mają budować poczucie własnej wartości, motywację i wiarę we własne siły i możliwości, zachęcać do pokonywania trudności, kształtować odporność emocjonalną, rozwijać zainteresowania.
Alternatywą dla starszych dziewczyn będzie Klub Ortograffiti. Podczas zajęć terapeutycznych będą realizowane podobne cele. Dziewczyny będą także brały udział w różnorodnych projektach a warunkiem przynależności do Klubu będzie posiadanie Karty Członkowskiej oraz podpisanie regulaminu. Spotkanie Klubu to zupełnie co innego niż udział w terapii. Nawet jeśli w praktyce oznacza to samo. Najbardziej zależy nam na stworzeniu optymalnego środowiska do budowania stabilnej tożsamości, która odzwierciedla możliwości i potencjał dziewczyn. Przynależność do Klubu może być pomocna w rozwijaniu wiary we własne możliwości, poprawy zaangażowania i motywacji do pracy, a także większego zadowolenia z udziału w zajęciach i zapału do pracy.

Napisany przez Marlena Gaszyńska