Jest takie miejsce na świecie, a w Gdańsku jedno jedyne, które nazywa się Szkoła dla Dziewcząt Fregata i nie jest to szkoła z dziewczętami, ale szkoła dedykowana dziewczętom.

Szkoły i przedszkola Fregata wyróżnia fakt, że zostały założone przez rodziców dla dzieci w oparciu o personalistyczny (stawiający na całościowy rozwój osoby) model edukacyjny. Drugim wyróżnikiem szkół Fregata  jest edukacja zróżnicowana – chłopcy i dziewczęta uczą się osobno. Takie szkoły – zakładane przez rodziców, stawiające na edukację zróżnicowaną mają – na świecie – ponad 50-lat doświadczeń. Szkoła dla Dziewcząt w Gdańsku za chwilę zakończy 7 rok swojej działalności.

PorozmawiajMY o... szkole dla dziewcząt
Budując szkołę dla dziewcząt w Gdańsku bacznie przyglądamy się wynikom badań naukowych na temat edukacji dziewcząt.

Warto wspomnieć choćby o kilku zaletach szkół żeńskich sformułowanych w oparciu o badania naukowe prowadzone na całym świecie. I tak: szkoła dla dziewcząt to inspirujące środowisko, szkoła dla dziewcząt buduje wiarę we własne możliwości, uczy w sposób dostosowany do stylu uczenia się dziewcząt, kształtuje i rozwija kompetencje przywódcze, 6-krotnie zwiększa otwartość dziewcząt na rozwój zawodowy w naukach ścisłych, szkoła dla dziewcząt jest antystereotypowa – tutaj wszystkie zadania są dla dziewcząt, obniża lęk przed szkołą, sprzyja poznaniu siebie i osiągnięciom edukacyjnym, wspiera w podejmowaniu wyzwań, uczy samodzielności, rozwija ciekawość świata.

Co wyróżnia Fregatę?

Poza wcześniej wspomnianymi wyróżnikami organizacyjnymi, należy przede wszystkim wskazać, że pod szyldem Fregaty (Przedszkola i Szkoły) działają placówki, w których z troską patrzymy na każdą osobę – dzieci, rodziców i nauczycieli, rodzice i nauczyciele blisko ze sobą współpracują (tutoring rodzinny, rodzice odpowiedzialni za klasy – ROKowie), nauczyciele pracują z pasją i zaangażowaniem, dbając aby w szkole nie brakowało najnowszych osiągnięć w dziedzinie dydaktyki.

Do Fregaty przychodzą – przyłączają się rodziny, nie zapisuje się tu wyłącznie dzieci.

Jest wiele okazji do budowania relacji – między rodzicami i nauczycielami oraz między rodzinami. Poza stricte szkolnymi obszarami jak np. wspomniany tutoring, mamy liczne inicjatywy podejmowane przez rodziców i skierowane do rodziców – Wyprawy Ojców z Córkami, Ojców z Synami, Klub MaMy Dzieci, Klub Żeglarski… Wszystkie te sytuacje wspierają rozwój relacji w szkolnej społeczności. Bo lepiej mieć relacje, niż racje ….

Stereotypy i obawy

Pomimo tego, że za chwilę minie 7. rok działalności szkoły, ciągle stosunkowo niewiele osób wie o istnieniu takiej szkoły w Gdańsku, a kiedy się dowiaduje ze zdziwieniem pyta czy to możliwe (czy prawo na to pozwala), jaki sens w tym, aby dziewczęta i chłopcy uczyli się osobno, czy szkoła organizuje spotkania chłopców i dziewcząt…

Dopiero kiedy wyczerpane zostaną takie tematy, rozmowa ma szanse przejść na tematy tzw. oferty edukacyjnej, programu wychowawczego, współpracy z rodzicami.

Często zadajemy sobie pytania skąd tyle uprzedzeń do szkoły dla dziewcząt, jak mówić o szkole, żeby rozwiewać tego rodzaju wątpliwości czy szkoła jest od kojarzenia par, czy w szkole rodzice szukają pomocy w rozwoju dzieci?

Kolejna obawa rodziców dotyczy tego, że szkoła dla dziewcząt utrwala stereotypowy obraz kobiety: uczy prac domowych, zachęca do dbania o dom, poświecenia się rodzinie, pomaga poznać przepis na drożdżówkę i sposób wykorzystania octu do posprzątania wszystkiego.

PorozmawiajMY o... szkole dla dziewcząt

Tymczasem jest dokładnie odwrotnie – szkoła dla dziewcząt (podobnie jak szkoła dla chłopców) jest przeciw-stereotypowa: tu wszystkie zadania są dla dziewcząt: od podlewania kwiatków, poprzez samorząd szkolny (który w naszej szkole powoli się organizuje), po najróżniejsze zajęcia, na których uczennice nie mierzą się z kolegami konstruując czy programując, dzięki czemu z dużo większym zaangażowaniem podejmują tego rodzaju aktywności.

Tymczasem w Szkole dla Dziewcząt…

Programujemy, konstruujemy, dużo rozmawiamy w różnych językach (po polsku, angielsku, hiszpańsku niemiecku, kaszubsku…), sporo się ruszamy (na obowiązkowych lekcjach w-f, pływaniu, zajęciach pozalekcyjnych). Dbamy o ocenianie, aby wspierało rozwój naszych uczennic, było źródłem informacji zwrotnej, a nie określeniem pozycji w rankingu.

Absolutnie wyjątkowy jest zespół nauczycielek szkoły dla dziewcząt; każda z nich ma ogromną pasję do pracy, świetne merytoryczne / akademickie przygotowanie, uczennice mają w nich prawdziwe wsparcie nie tylko w sprawach edukacyjnych, ale również w swoim rozwoju osobistym. Wspaniale jest obserwować relacje pełne przyjaźni (nie poufałości) między nauczycielkami, rodzicami i uczennicami.

Więcej na www.szkoladladziewczat.pl.

Napisany przez Katarzyna Tamowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *