Gdy Twoje dziecko mówi poprawnie tylko przy logopedzie

Wielu z Was – rodziców – zgłasza się do logopedy z pewnym kłopotem. Dziecko przychodzi do domu radosne, bo nauczyło się wymawiać trudną głoskę. Chwali się nową umiejętnością i słyszą Państwo na własne uszy, jak pięknie mu to wychodzi. To niewątpliwy sukces. Jednak mijają godziny i zauważacie, że pomimo umiejętności, dziecko przestało używać ćwiczoną głoskę. Pytacie mnie: co robić? Przypominać dziecku: <<Mów poprawnie>>, <<Powiedz to jeszcze raz>>? Bezwzględnie wymagać używania jej w wypowiedzi? Przecież umiało godzinę temu… Każdy przypadek jest trochę inny, jednak warto pamiętać:

To, że logopeda wywołał głoskę i pojawiła się u dziecka nie oznacza, że od tej pory będzie jej używać.

Utrwalanie się jej w mowie spontanicznej (codziennej) jest procesem, zależy od wrażliwości słuchowej dziecka, motywacji, pamięci, wsparcia otoczenia i wielu innych składowych ostatecznego sukcesu. Niektóre dzieci potrzebują więcej czasu, by utrwalić i używać dźwięku swobodnie, w czasie rozmów, zabaw czy podczas innych codziennych aktywności.

Dlatego w tej sytuacji nie należy się dziwić, że w gabinecie u logopedy dziecko mówi jak należy.

W końcu wie, z jakiego powodu tu przychodzi. To tutaj dowiedziało się, jak ułożyć język i wargi, by prawidłowo wymówić głoskę.

Logopeda proponuje serię ćwiczeń utrwalających tę umiejętność. Gdy dziecko ma tę wiedzę – logopeda bezwzględnie wymaga używania głoski poprawnie, kontroluje w gabinecie. Jednak w czasie codziennej aktywności, dziecko rozluźnia się, zajmuje zabawą i to naturalne, że nie zastanawia się jak ułożyć język i wargi, by po mistrzowsku powiedzieć ,,brzęczący trzmiel”. Mówi tak, jak mu wyjdzie, bez zastanowienia. Jest to sygnał, że potrzebuje trochę więcej czasu. Nie należy się martwić, ale trzeba zgłosić to logopedzie. Informacja ta jest dla mnie cenna.

Zapraszam Rodziców na konsultacje. Dowiedzą się Państwo, w jaki sposób możecie wesprzeć swoje dziecko w rozwoju mowy.

Napisany przez Iwona Olbryś-Pstrągowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *